• 

     Marketing Network:

     Domestic: Zhejiang, Guangzhou, Shanghai, Hong Kong
   

Abroad: Iraq, Dubai, Turkey, America, Mexico, England, India